Barn är av naturen aktiva och tycker om att använda sina kroppar till fysisk aktivitet. De bär och sliter mycket, så att använda kroppen är inte på något sätt ovanligt för dem. T ex så lyfter de sina skolväskor varje dag, väskor som kanske väger 5-6 kg. Då är det viktigt att barnen redan från början lär sig att använda sin kropp rätt och att lyfta rätt.

Powerfit Junior är ett anpassat program för barn och ungdomar. Mycket är baserat på lärande lek där barnen lär sig grunderna i funktionell träning. Vi klättrar, hoppar, drar, springer, kastar, kryper och en massa andra roliga övningar. Barnen arbetar länge med sin egen kroppsvikt, men när de kommer upp i tonåren börjar vi försiktigt att använda skivstänger osv. Allt under kontrollerade och anpassade former.

På Powerfit har vi juniorer eller kids -kurserna och barnen är alltid i samma grupper, detta för att skapa en gruppdynamik och kunna följa barnens utveckling på bästa sätt.